Pesten

Pesten is niet leuk. Door de eeuwen heen wordt getreiterd, geplaagd en gejend. Het langdurig pesten is de laatste jaren wel steeds meer onder de aandacht gekomen en gelukkig hebben scholen programma’s en protocollen opgesteld om pesten  te voorkomen. Helaas komt, ondanks deze maatregelen, pesten toch nog voor en kunnen kinderen slachtoffer worden van pesten of juist pestgedrag vertonen.

Wat is pesten?

Pesten is het langdurig uitoefenen van fysiek of emotioneel geweld door één persoon of een groep tegen een eenling, die zich niet in staat is te verdedigen. De nadruk ligt hierbij op het langdurige en het machteloze van de gepestene. Vaak blijkt dat kinderen die gepest worden; niet snappen waardoor anderen zo akelig doen, kwetsbaar zijn, of niet effectief kunnen  reageren op negatief gedrag van anderen. Het zijn kinderen die niet bewust het conflict opzoeken, maar juist hun eigen gang gaan en zich daarmee onbewust buiten de groepsnorm plaatsen. De pester daarintegen is iemand die opvalt door agressief gedrag tegenover leeftijdsgenoten en volwassenen. Ze willen overheersen, pochen en stoer doen. Vaak zijn ze impulsief en hebben een lage frustratiedrempel. Pesters tonen weinig inlevingsvermogen voor kinderen die gepest worden. Zij hebben zelfvertrouwen en voelen zich sterk en proberen medestanders te krijgen.

Praktijk PIO benadert pesten vanuit de vijfhoek: gepestene-pester-meelopers-ouders- leerkrachten. Afhankelijk van de vraag wordt een plan opgesteld dat betrekking heeft op begeleiding van alle participanten van de vijfhoek; hierbij wordt het gehele systeem c.q patroon waarin het probleem zit, benaderd.  Samen met de ouders wordt gekeken waar mogelijke ingangen liggen om de viscieuze cirkel waarbinnen het kind verstrikt is geraakt te doorbreken. Gekeken wordt in hoeverre school en/of leerkracht(en) betrokken kunnen worden.  Samen met het kind wordt gekeken waar mogelijke openingen liggen voor verandering, waarbij aandacht is voor het verwerken van de ervaringen en gevoelens dat het met zich meedraagt  Uitgangspunt is de kracht en de talenten van het kind zelf in te zetten bij het verkrijgen van inzicht, vaardigheden en vertrouwen in sociale situaties om waarbinnen het zich vrij en ontspannen wilt bewegen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *