Sociaal-emotionele ontwikkeling

Een baby heeft anderen nodig om te kunnen (over)leven. Iemand die hem voedsel en drinken, warmte en liefde geeft.

Hier start dan ook de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen; het is de ontwikkeling in het omgaan met anderen en het omgaan met eigen emoties in relatie tot die anderen.

Sociale ontwikkeling

In de sociale ontwikkeling zijn verschillende stadia te onderscheiden die gerelateerd zijn aan verschillende leeftijdsfases. Zo kunnen kinderen vanaf een jaar of 5 steeds beter sociale situaties herkennen en inschatten. Dat je je bij een huisarts anders behoort te gedragen dan op een kinderfeestje wordt steeds duidelijker, veelal door ouder(s)/omgeving ingegeven. Het winkeltje spelen of de poppenkast in de kleutergroepen zijn mooie voorbeelden van het oefenenen en inschatten van sociale situaties door naspelen en nabootsen. In de kleuterfase viert het egocentrisme nog wel hoogtij maar rond 8 jaar gaan kinderen leren zich steeds beter te verplaatsen in een ander. Immers op school moeten kinderen wel met elkaar rekening houden om het leefbaar te houden in een klas. Deze ontwikkeling hangt ook sterk samen met een ontwikkeling in het morele denken. Het normbesef verandert van egocentrisch denken naar gehoorzaamheid naar het voor-wat-hoor-wat principe naar goede relaties met anderen (10-14 jaar) naar uiteindelijk het principieel geweten (18 jaar..).

Sociaal vaardig gedrag, zoals iemand begroeten, iets vragen, op je beurt kunnen wachten, vragen of je mee mag spelen, samenwerken en conflicten oplossen volgen op het cognitieve, sociale en morele inzicht dat kinderen in de loop der tijd ontwikkelen.

 

Emotionele ontwikkeling

Door de omgang met anderen, ontdekken en ervaren kinderen steeds meer vanzichzelf. Dat emoties basisgevoelens zijn dat weten we doordat emoties pas worden geactiveerd door bepaalde situaties uit de omgeving. Er zijn 8 primaire basisgevoelens; verdriet, angst, boosheid, vertrouwen, plezier, afgunst, verwachting en verrassing. Al deze emoties beïnvloeden het centrale zenuwstelsel. Dat wil zeggen dat deze emoties fysieke reacties teweeg brengen. Als je bijvoorbeeld schrikt gaat je hart sneller kloppen en vergroten je pupillen. De intensiteit van de emotie is afhankelijk van de mate waarin de verschillende lichamelijke reacties worden waargenomen en welke betekenis hieraan gegeven wordt.

Onder de emotionele ontwikkeling wordt verstaan het steeds beter kunnen voelen, herkennen, toeschrijven en reguleren van gevoelens ten opzichte vanzichzelf en de ander.  

 

Wat als het (even) niet zo gaat zoals je zou verwachten?

Voorafgaand blijkt dat in elke leeftijdsfase het kind bepaalde ontwikkelingstaken heeft te volbrengen.  Het kind leert als baby bijvoorbeeld al heel jong te vertrouwen op een ander. Of het bootst anderen na bij het leren praten en lopen. Nog wat later leert het samen te spelen en te werken met andere kinderen.  Ieder kind kiest daarin zijn eigen weg.  Het is niet altijd voor elk kind een makkelijke weg die genomen wordt in deze ontwikkeling. Er worden ervaringen opgedaan die uiteindelijk bepalend zijn voor het zelfbeeld en zelfvertrouwen dat het kind hierin ontwikkelt. Hoewel het ontwikkelen en leren bij elk kind met vallen en opstaan gaat, kan het zijn dat je merkt dat je kind al een tijdje op de een of andere manier niet lekker in zijn vel zit. Dan is het wellicht tijd om een ander mee te laten kijken en denken.

Praktijk PIO biedt sociale en emotionele begeleiding voor uw kind. Vanuit de visie dat elk kind vanuit respect en vertrouwen voor eigen kunnen benaderd moet worden, heeft zij oog voor wat een kind op dit moment nodig heeft om zelf weer stevig het stuur in eigen hand te nemen!

2 reacties op Sociaal-emotionele ontwikkeling

  1. Patricia schreef:

    This is cool!

  2. Lauren schreef:

    Amazing!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *