Pedagogiek – Inzicht – Ontwikkeling

 De kunst is kinderen te laten  ont-dekken- wie ze zijn.

Kinderen worden geboren met ieder een eigen pakket aan bagage. Deze bagage ‘kleurt’ het kind. Letterlijk betekent het hoe het kind eruit ziet; kleur ogen, wel of geen kuiltje in de kin, huidskleur, de lengte van het lichaam, jongen of meisje etc.  Figuurlijk betekent het dat deze bagage ook iets vertelt over bijv. het temperament,  de talenten en het intellectueel vermogen dat een kind heeft. 

Hoe het kind zich verder gaat ontwikkelen hangt af van de omgeving (gezin, school en leefomgeving) waarin het opgroeit. Worden aan de primaire levensbehoeften voldaan? Is er in die omgeving sprake van wederzijds vertrouwen, liefde , respect en begrip? Wordt het kind uitgedaagd en gesteund in zijn ontwikkel-honger? Wanneer die omgeving waarin het opgroeit optimaal is, is het een “uitdaging” voor opvoeders om kinderen volledig tot bloei en hun recht te laten zijn met ieder hun eigen pakket aan bagage. 

 Mag ik zijn wie ik ben? 

In de begeleiding van kinderen is het de kunst goed te kijken en te luisteren naar wat een kind nodig heeft. Alles wat een kind nodig heeft om te kunnen functioneren heeft het immers als in zich.  De weg naar zelfstandigheid is er een van vallen en opstaan; leren door doen en ervaren.  Hoe het kind en de omgeving omgaat met “deze” bagage kan soms botsen. Of het kind laat gedrag zien waar je je als ouder en/of de omgeving zorgen om maakt. Als de uitdaging van het opvoeden voor ouders meer en meer als een opgaaf wordt ervaren of als je je zorgen maakt, dan is het fijn als een ander meekijkt en luistert wat je kind nodig heeft.

Praktijk PIO biedt verschillende vormen van begeleiding aan.  Kernpunten van deze begeleiding zijn:

  • Respect voor de eigenheid van het kind;
  • Dialoog;
  • Oplossingsgericht
  • Maatwerk
  • Plezier en vertrouwen

 

 

 

Dit bericht is geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *