Wie?

Mijn naam is Gabriëlle Wouters, ik ben 46 jaar en moeder van drie prachtige kinderen; Fleur, Jesse en Noah. Samen met mijn echtgenoot, die mijn steun en toeverlaat is,  vormen we een gezin waarin veel gepraat, gelachen en ruzie gemaakt wordt. Zij geven mij allemaal inspiratie en maken het mogelijk om mijn praktijk vorm te geven. Nu mijn eigen kinderen in de basisschool- en middelbare schoolleeftijd zijn ervaar ik vanuit deze dimensie dat welzijn en leren onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Een kind dat goed in zijn vel zit maar niet datgene krijgt aangereikt wat het op schoolse vaardigheden nodig heeft, loopt hoe dan ook deuken op in welzijn of welbevinden.

Vanuit het gevoel dat elk kind het recht heeft op respect en geluk ben ik in 2008 met praktijk PIO gestart. De oorsprong van dit gevoel heeft te maken met ervaringen vanuit mijn jeugd en studie. Van dichtbij heb ik ervaren dat een klasgenootje gepest werd. Het onrecht dat zij is aangedaan vergeet ik nooit.  Later tijdens mijn PABO-studie heb ik stage gelopen op een school voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen. Het gebrek aan vertrouwen en hun teleurstelling in de medemens raakten mij ook diep. Tijdens de studie Pedagogische Wetenschappen kwam de wens mij in te zetten voor het ‘vak’ sociaal-emotionele ontwikkeling op scholen, toentertijd nog niet echt een speerpunt in het onderwijs. Jarenlang heb ik leerkrachten teams ondersteunt in het opzetten van een beleid voor de sociaal-emotionele begeleiding van kinderen binnen de school.

De meeste scholen doen hun uiterste best om gedifferentieerd les te geven en hebben oog voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen, toch blijven er kinderen tussen  wal en schip vallen. Het zijn onder andere die leerlingen die niet opvallen en zich erg aanpassen aan de normen van de groep of het onderwijs dat geboden wordt. Of het zijn die leerlingen die juist opvallen door niet wenselijk gedrag en/of achterblijvende  schoolresultaten. Ook met die kinderen in mijn achterhoofd ben ik mijn praktijk begonnen. Juist de groep (hoog)begaafde kinderen met hun ouders die op school of thuis afwijkend gedrag of wisselende schoolresultaten tonen, vinden mijn praktijk. Het zijn vaak de kinderen die op school een andere indruk geven dan thuis of vice versa.

Kinderen zijn puur en nieuwsgierig.  Het is bijzonder om telkens weer te ervaren hoe eigen ‘wijs’ kinderen zijn en hoe groot hun wil om te leren is. Door de goede en minder goede kanten te zien voelt een kind zich erkent en herkent. In mijn begeleiding laat ik het kind, binnen de grenzen waarin dat mogelijk is, zelf de regie voeren over datgene wat het wilt veranderen of anders wilt gaan doen.  Zodoende ervaart het kind zijn eigen kracht als onuitputtelijke bron om te groeien.

In mijn praktijk werk ik ook graag samen met vakmensen die vanuit hun eigen beroep of hun bedrijf iets kunnen betekenen voor de kinderen waarmee ik werkt. Dit vanuit het principe dat talenten elkaar kunnen aanvullen en versterken.

 

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *