Hoe?

Praktijk PIO werkt naast methodieken uit de Onderwijskunde en Psycholgie ook met methoden die hun oorsprong hebben in de Kinesiologie en Accupunctuur.

Hieronder een opsomming van de veelgebruikte methoden:

  •  “Methode Matthei” (A. Matthei, 2006)

” de Reis naar Binnen”

Middels een specifieke vraagtechniek ontdekt het kind wat het ervaart, ziet, hoort, doet en denkt bij datgene wat hij juist leuker of makkelijker wilt gaan in zijn leven. Door daar in zijn fantasie naar toe te gaan, leert het kind op een afstand waar te nemen waar het tegenaan loopt. Als hij dit van een afstand kan bezien komt de weg vrij voor de oplossing. Een oplossing die het kind zelf bedenkt en uitvoert.

“De Grote Schoonmaak “

Dit is een heldere , praktische manier om op een zachte maar toch ook directe wijze bij de kern van een probleem te komen. Hierbij wordt uitgegaan van de innerlijke wijsheid van het lichaam; het aangeboren vermogen zichzelf te herstellen.  Middels een spiertesttechniek, kan op een snelle wijze de oorzaak van gedrag gevonden worden. De nadruk ligt daarbij niet op het probleem maar juist op de wens en het verlangen het anders te krijgen. Op speelse wijze wordt ontdekt wat bij het kind daarin de belemmeringen zijn. Dit kunnen bepaalde emoties en/of gedachten zijn of het kunnen ideeën/overtuigingen zijn over wie je bent of hoe je naar de wereld kijkt.  Als alles wat ‘tegenwerkt’ is opgespoord dan begint het opruimen. Dit gebeurt op een speelse en creatieve wijze. Bijvoorbeeld door te tekenen, scheuren, stampen et cetera.  Vervolgens begint het vervangen; Wat mag er allemaal in de plaats komen van datgene wat juist tegenwerkte? Dit zijn vaak mooie, goede en positieve emoties, gedachten en talenten die het kind de kracht en moed geven verder te gaan.

Kinderen willen graag zonder poes pas van hun ballast af. De Methode Matthei is er een van weinig woorden en veel daden! Kinderen ervaren het lichter worden van hun bagage direct en lopen opgeruimd en opgetogen de praktijk uit.

 

  • NEI:  Neuro Emotionele Integratie

De NEI  is een methode om emoties en gedachten op te sporen die ooit (on)bewust zijn ervaren maar die ervoor kunnen zorgen dat groei of ontwikkeling op een bepaald gebied stagneert of soms ook wordt tegengewerkt. Elke emotie die niet is verwerkt kan onbewust haar invloed blijven uitoefenen. 

Vanuit de acupunctuur weten we dat er een samenhang is tussen het spierstelsel en de energiecirculatie. De energiestroom loopt langs energiebanen of meridianen door het lichaam. De meredianen staan in relatie met de organen. Hoe optiemaler de levensenergie wordt opgenomen en circuleert door het lichaam, des te beter is de gezondheid, kracht en welbevinden. Door uit te gaan van deze energiebanen kan informatie vrij komen. Is er een blokkade in de energiestroom in relatie tot het orgaan of niet? Als dat zo is kan worden uitgezocht wat de reden is van deze blokkade.

In de NEI wordt voor het ontdekken van datgene dat nog niet helemaal verwerkt is de O-ring spiertest gebruikt. Hiervoor legt de geteste persoon duim en wijsvinger op elkaar en vormt zo een O-ring. De tester probeert duim en wijsvinger van elkaar te halen. De spierkracht tussen duim en wijsvinger wordt zwakker naar mate datgene wat getest wordt meer spanning oproept.  Het lichaam is dan meer bezig met de stressregulering dan de kracht tussen duim en wijsvinger.     

Deze methode kan bij iedereen worden toegepast. Bij heel jonge kinderen kan ook via de ouder getest worden. Indien direct met het kind gewerkt wordt dan wordt de NEI op kindniveau toegepast. 

 

  • Body en Brain-gym (P. & G. Denisson)

Paul Dennison is onderwijskundige en heeft onderzocht dat er een onderlinge afhankelijkheid is van lichamelijke ontwikkeling, taalverwerving en prestaties op school.  Al het leren is gebaseerd op bewegen.  Body en Braingym biedt mogelijkheden om leerproblemen te voorkomen, te corrigeren of er beter mee om te gaan. Waarom doen sommige leerlingen het zo goed en andere niet? In de educatieve kinesiologie, waarvanuit Body en Braingym is ontstaan,  wordt dit gezien als dat sommige leerlingen tè hard hun best doen.  Het lichaam ervaart hierdoor een negatieve stress.  Hierdoor worden integratiemechanismen van de hersenen die nodig zijn voor het complete leren ‘uitgeschakeld’. In de begeleiding wordt de oorzaak van de stress opgespoord. Om vervolgens integratie te bevorderen worden Body en Braingym-oefeningen gedaan waarbij de middellijn van het lichaam in drie richtingen overgestoken wordt. (links-rechts, boven-onder en voor/achter). Met als uiteindelijke doel;  een optimale samenwerking tussen de twee hersenhelften.

Body en Braingym omvat een 26-tal oefeningen die effect hebben op leer-, denk- en studievaardigheden als spellen, (creatief)schrijven,luisteren,(begrijpend)lezen, rekenen, organiseren et cetera. Deze oefeningen worden tegenwoordig steeds meer in het reguliere basisonderwijs als standaard toegepast.

 

  • Matrixmethode (Ingrid Stoop)

Iedereen heeft een eigen voorkeursstijl in het leren en onthouden. De matrixmethode is een methode die laat ontdekken en ervaren welke leerstijl het beste past bij iemand.  Stap voor stap wordt gekeken hoe de informatie wordt opgenomen, verwerkt, onthouden en gebruikt. Kinderen ontdekken dit zelf op een speelse en fantasierijke manier waarbij de beleving centraal staat. Alle zintuigen worden betrokken bij dit proces waardoor eventuele blokkades herkent worden en opgeruimd en/of vervangen. Kinderen krijgen handvaten en inzicht hoe zij het best kunnen leren.

 

  • Kids’ Skills (B. Furman, 2003)

Dit is een methode die kinderen vanuit hun sterke punten en vermogens zelf hun problemen laat overwinnen.  Emotionele en/of gedragsproblemen worden samen met het kind vertaald in vaardigheden die nog onvoldoende zijn ontwikkeld. Dit geeft ruimte en energie! En, hierdoor krijgt het kind de kans zelf actief mee te werken en bouwen aan oplossingen die bij hem het beste passen. Binnen Kid’s Skills wordt stap voor stap aan doelstelling, motivatie en het leren van vaardigheden gewerkt.

 

 

  • Leren leren

Praktijk PIO werkt met verschillende materialen en methodieken als het gaat om het leren leren. Hoe een kind leert is afhankelijk van zijn voorkeur van informatie-opname. Is dit meer visueel , verbaal, auditief of kinestetische ingegeven. Wanneer een kind sterk visueel is ingesteld werken we met technieken die ontwikkeld zijn door bijvoorbeeld “Beeld en Brein” Ook de motivatie en focus voor hetgeen geleerd moet worden is bepalend.  We bepalen daarbij de sterke en zwakke kanten van de executieve vaardigheden van het kind. Dit zijn vaardigheden die iedereen nodig heeft om taken te kunnen uitvoeren. Middels een stappenplan kunnen deze functies versterkt worden. Naast deze aandacht voor executieve functies is de mind-set van belang. Hoe kijken kinderen naar eigen ‘slagen’ en ‘mislukken’. Is talent een vast gegeven en/of heeft het training en oefening nodig?    

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *