Over Pio

          Je bent zo mooi,  anders dan ik, natuurlijk niet meer of minder, maar zo mooi  anders, ik zou je nooit  anders dan anders willen          – H. Andreus-

Praktijk PIO is in 2008 opgericht voor begeleiding van kinderen in de leeftijd van 4 tot 16 jaar. Het welbevinden van het kind staat bij PIO centraal. Hoe ervaart het zichzelf in omgang met anderen en/of met betrekking tot het leren op school?  Een kind dat zich goed voelt, plezier heeft met anderen en in zijn kracht staat heeft de wind in de rug als het gaat om zijn of haar ontwikkeling. Een kind dat positief over zichzelf denkt en tevreden is over wat hij leert op school, ontdekt dat leren leuk is.  Ook dan is het kind op pad om zich verder te ont-wikkelen. Welbevinden en leren zijn dus onlosmakelijk met elkaar verbonden.  

Wanneer de  sociaal en/of emotionele ontwikkeling van een kind moeizaam verloopt of het kind ervaart problemen met het leren op school, dan is het goed om stappen te ondernemen. Bij Praktijk PIO wordt samen met de ouder(s)  gekeken naar welke manier van begeleiding het beste aansluit bij de vraag.  Zo kan gekozen voor een traject van individuele, begeleiding in een groep of begeleiding op school.

Uitgangspunten:

  • Respect voor de eigenheid van het kind;
  • Elk kind heeft de wil om te leren;
  • Ieders kwaliteiten en talenten;
  • Vertrouwen in de eigen wijsheid van het kind;
  • Plezier en humor tijdens het werken