Coach leren leren

Het is ook mogelijk een individueel coachingstraject op het gebied van LEREN LEREN te doorlopen. Deze trajecten worden specifiek op maat gemaakt afhankelijk naar waar behoefte aan is. Een planning maken, overzicht houden of leerstof bestuderen kunnen topics zijn. Maar ook leerlingen met faalangst, motivatieproblemen of die onderpresteren kunnen veel baat hebben bij een coachingstraject op maat.

Voorafgaand aan het coachingstraject zal er een intake plaats vinden met de leerling en ouder. Vervolgens wordt er samen met de leerling een PersoonlijkOntwikkelPlan (POP) opgesteld. Met de ouder/verzorger wordt halverwege het coachingstraject een overleg gepland voor vragen cq informatie t.a.v. de ontwikkeling leerling.

Inlichtingen:

0626162333 of mail naar pio@casema.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *