Hoogbegaafd

 “Een plek waar je gewoon kunt zijn wie je bent…” 

Een plek waar je niet voor ‘wijsneus’ wordt uitgemaakt of waar anderen zeggen dat je ‘raar’ bent. Een plek waar je ontdekt dat je niet de enige bent. Dat is wat de Talentgroep wil zijn voor hoogbegaafde kinderen. Een hoogbegaafd kind is een kind als alle anderen, maar met bijzondere talenten.  In het reguliere onderwijs krijgen deze kinderen niet altijd de aandacht en de uitdagingen waar ze zo’n behoefte aan hebben. Het zit hem juist in hoe het een en ander aangeboden wordt aan leerstof maar ook de eisen die gesteld worden en het tegemoetkomen aan de talenten van deze kinderen.

Op de Talentgroep HB onder schooltijd maar ook de buitenschoolse HB-oké groepen staan drie elementen centraal:  Plezier-uitdaging-ontdekken.

1. De sociaal-emotionele ontwikkeling

Uit onderzoek blijkt 2 % van de 100 kinderen hoogbegaafd is. In een klas van 28 kinderen kan het  zijn dat er niemand anders in de groep zit waaraan het kind zich kan spiegelen. Het kind kan hierdoor in de knel raken als het gaat om bijvoorbeeld zelfvertrouwen, motivatie voor leren en het zelfbeeld. In de Talentgroep staat de kracht van peers centraal. Door het samenzijn met ontwikkelingsgelijken wordt ontdekt dat je niet de enige bent als het gaat om bijvoorbeeld kennis of denksnelheid. Of, snappen anderen in een keer wel de grappen die je maakt!  Tijdens dit onderdeel gaan we dan ook op zoek naar wie je bent en wat je talenten zijn. Door met elkaar te werken en praten ervaren kinderen welke rollen er zijn binnen een groep en welke rol hen het beste ligt. Vaak komen er diepgaande gesprekken op gang als het gaat om eigen ervaringen binnen andere groepen. Hoogbegaafde kinderen zijn dikwijls emotioneel kwetsbaar en in hun verwachtingen teleurgesteld. Door met elkaar situaties te bespreken wordt aandacht besteed aan de gevoelens en emoties die er leven. Er worden verschillende spellen en oefeningen gedaan uit bijvoorbeeld de cognitieve gedragstherapie of sociale vaardigheidstrainingen,  om te leren omgaan met emoties die kinderen kunnen belemmeren in hun welzijn.

2. Cognitieve uitdaging

In de Talentgroep voor hoogbegaafde kinderen wordt niet met kant en klare rekenlessen of projecten gewerkt. Via diverse werkvormen worden de kinderen geprikkeld en uitgedaagd om zelf of samen met anderen op onderzoek te gaan. Dit kan van alles zijn. Van:  “Hoe maak je  een game ?,  of “Hoe werkt wikipedia?”,  tot ” Is er in de toekomst leven op de maan mogelijk? Samen met de kinderen wordt er een thema gekozen waar we vragen en antwoorden op zoeken. Waar we via experimentjes, informatie verzamelen, gesprekken proberen een antwoord op te vinden.  (Vragen formuleren, informatie verzamelen, onderzoeken/uitvoeren, conclusies trekken)  Natuurlijk hebben we aan het eind van de reeks een presentatie van hetgeen is gedaan en onderzocht. Hierbij gaat het erom dat kinderen trots mogen zijn op hoe ze hebben gewerkt en wat ze hebben gevonden.

Zoveel mogelijk wordt uitgegaan van de voorzieningen en mogelijkheden die er zijn in Gorcum en omstreken. Zo kan  er misschien wel een bezoekje worden gebracht aan een bedrijf of museum.

3. Leren leren

De kinderen leren steeds beter ontdekken hoe zij en anderen leren en werken. Zo wordt duidelijk wat de topdown benadering vs bottum-up benadering is. Er wordt gesproken over de verschillende intelligenties die er zijn ( Gardner, H. 1983) en hoe je jezelf daarin kunt herkennen.  Studievaardigheden als het plannen en organiseren, het leren omgaan met fouten of kunnen doorzetten komen bij dit onderdeel aanbod. Middels het geven van ontwerp-opdrachten komt dit op speelse wijze aanbod. Een belangrijk onderdeel is het leren werken en inzetten van het mind-mappen. Een manier van werken die uitstekend past bij de top-down denk en werkwijze van het hoogbegaafde kind. Afhankelijk van de leeftijd van de groep kan er ingegaan worden op hoe te leren

 Doelgroep

De Talentgroep HB is bestemd voor kinderen waarbij het zeer aannemelijk is dat zij hoogbegaafd zijn of waarbij psychologisch onderzoek is gedaan waaruit blijkt dat zij hoogbegaafd zijn. Indien het eerste het geval is vindt er een intake plaats waarin gekeken wordt of de Talentgroep aansluit bij de wensen en behoeften van het kind. Er wordt daarbij naast de schoolgegevens naar ervaringen en motivatie van ouder(s) en kind gevraagd.

Voor hoogbegaafde kinderen is het soms lastig anderen te vinden met wie ze graag hun ideeën uitwisselen en hun grapjes en interesses kunnen delen. Daarom is de buitenschoolse Talentgroepen HB-Oké. Plezier hebben, uitgedaagd worden èn autonomie krijgen staat daarin centraal. Kinderen kiezen een activiteit, bedenken een plan en regelen (bijna zelf) de uitvoering. Zo wordt ervaren dat met een goed plan (bijna) alles kan.

Leeftijd

Er is een Talentgroep voor kinderen van 6,7,8 jaar en 9,10,11 jaar. Waarbij rekening houdend met de doelgroep, op de eerste plaats gekeken wordt waar het kind het beste tot zijn of haar recht komt.

Tijd

Woensdagochtend 9.00-12.00 uur (Talentgroep HB)

Dinsdagmiddag 15.30-17.00 (6,7,8 jaar) of woensdagmiddag 15.30-17.00 uur  (9,10,11 jaar) (Talentgroep HB- oké)

 

Praktische informatie

Mogelijke opzet van een dagdeel. Een en ander afhankelijk van de samenstelling van de groep en interesses van de kinderen.

  • Onderdeel 1: ” Vrij spelen; Ik en de ander”

Hierbij kunnen thema’s aan bod komen als: hoogbegaafd, wat kan jij goed en minder goed? Wat vind jij belangrijk? Wat vind jij leuk en minder leuk en hoe ga jij om met bijvoorbeeld pesten of social media. De manieren waarop je om kunt gaan met andere kinderen binnen een groep staat hierbij centraal.; hoe sociaal (v)aardig ben jij?

  • Onderdeel 2: Denken, doen en leren

Hier wordt kennis opgedaan over de werking van de hersenen en hoe hoogbegaafde kinderen graag werken en/of leren. Zelf gaat het kind aan de slag met een eigen vraag over het thema wat centraal staat.  Hoe onderzoek je dit? Wat zijn de (on)mogelijkheden om het antwoord te weten te komen? Uitvoeren en volhouden van een onderzoekje staat centraal. Kinderen leren daarbij te experimenteren, onderzoeken en evalueren. Op het eind van de reeks laten de kinderen zien, horen en ervaren wat zij hebben ontdekt.

Het is ook mogelijk om een expert, bedrijf of museum te bezoeken met als doel informatie te verkrijgen over het thema waar vragen over zijn.

  • Onderdeel 3: Fantaseer en creëer

Tijdens dit onderdeel krijgt de groep de opdracht iets te ontwerpen voor een bedrijf of instelling uit Gorinchem en/of omstreken. De groep is gezamenlijk verantwoordelijk voor het ontwerp en moet dus samenwerken met elkaar om dit voor elkaar te krijgen.

 

De begeleiding

De Talentgroep voor hoogbegaafde kinderen is een particulier initiatief om het onderwijsaanbod af te stemmen op de onderwijsleerbehoeften van (hoog)begaafde kinderen. Om aan de Talentgroep onder schooltijd te kunnen meedoen moeten kinderen toestemming krijgen van de eigen basisschool om niet aan het gewone lesprogramma te hoeven deelnemen. Dit dienen ouders zelf te vragen. Praktijk PIO heeft een protocol “Talentgroep voor hoogbegaafde kinderen onder schooltijd” opgesteld en is indien wenselijk op te vragen.

De begeleiding van de Talentgroep is in handen van Drs. G.M. Wouters. Zij is tevens een volledig bevoegd leerkracht basisonderwijs en beschikt over een verklaring van goed gedrag.

Aanmelden en kosten

Indien u uw kind wilt aanmelden voor de Talentgroep HB is het noodzakelijk een inschrijfformulier in te vullen. Daarin worden o.a. eventuele aanvullende gegevens van onderzoek en/of schoolresultaten gevraagd. Ook is er een vraag voor uw kind om te beantwoorden. Kosten van deelname aan De Talentgroep HB van 10 dagdelen: €375,

(Deze Talentgroep onder schooltijd wordt volledig gefinancierd  door de bijdragen van de ouders. Zonder deze vrijwillige bijdrage kan de Talentgroep niet functioneren)

Talentgroep HB-oké van 5 dagdelen: €100,- .

Aanvangsmomenten

De Talentgroep wordt op verschillende momenten aangeboden.  In oktober en februari/maart.  De groep is maximaal 8 kinderen groot. De groep start als er minimaal 3 aanmeldingen zijn.  Afhankelijk van de periode wordt gekeken of er Talentgroep van 5 dagdelen of 10 dagdelen wordt gedraaid.

Waar?

In de Haarwijk in Gorinchem wordt de Talentgroep HB gehouden. Hier beschikken we over een lichte ruimte waar we van hartenlust kunnen spelen, werken en praten. Er is genoeg parkeergelegenheid en het is op loopafstand van het station.

 

Voor verdere informatie of aanmeldingsformulieren:
DrsGabrielle Wouters

pio@casema.nl

o6-26162333

*De Talentgroep is eventueel vanuit PGB budget te financieren