De Talentgroep

 

De Talentgroep is een plaats waar kinderen samen met anderen hun talenten en kwaliteiten kunnen ontdekken, gebruiken en ontwikkelen. Elk mens heeft talent(en). Is het datgene wat je erg leuk vindt, jouw enthousiast maakt en bijna vanzelf gaat? Tegenwoordig zijn er zoveel mogelijkheden dat je zelfs moet oppassen niet verdwaald te raken in alle opties. Er is zoveel leuks. Kinderen komen hierbij voor verschillende uitdagingen te staan; Wat vind ik leuk? Wat past echt goed bij mij?” Dit vind ik heel leuk maar ik ben er niet goed in…” Wat heb ik nodig als ik dit talent heb? ” Waar loop ik tegenaan?” Wat wil ik met dit talent”? Tijdens de Talentgroep activiteiten onderzoeken we je talent en gaan we middels opdrachten en excursies je talent gebruiken en verder ontwikkelen. We staan daarbij stil bij ieders mogelijkheden en  motivatie om te groeien in dit talent.

 

De Talentgroep (hoog)begaafde kinderen.

De Talentgroep voor (hoog)begaafde kinderen is gestart in 2011. Uitgaande dat hoogbegaafdheid een cognitief talent is worden in deze groep kinderen uitgedaagd en ondersteund  in hun Talent. Hoogbegaafde kinderen zijn kinderen die een hoog IQ hebben gecombineerd met een grote creativiteit en motivatie om de wereld om hen heen te leren kennen, snappen en ervaren. Hèt hoogbegaafde kind bestaat niet. Zo zijn er verschillende type hoogbegaafde kinderen te onderscheiden. Bijvoorbeeld het kind dat zelfstandig en succesvol is maar ook het kind dat zich graag aanpast aan het gemiddelde of er zelfs onderduikt.  De Talentgroep (hoog)begaafde kinderen is een groep waarbij kinderen meer inzicht krijgen in het begrip hoogbegaafdheid. Doordat de kids verschillende middagen gedurende een langere tijd met elkaar zijn, leren kinderen over zichzelf en de ander. Verschillen en overeenkomsten worden zo duidelijk. Door met elkaar te praten, spelen en werken komt er herkenning en erkenning bij elkaar. Kinderen ervaren zo steun en komen meer in hun kracht te staan.

Naast het sociaal-emotionele aspect, leren kinderen te reflecteren op eigen denken en handelen. Vaak slaan hoogbegaafde kinderen denkstappen over en vergeten in hun enthousiasme vaak te plannen en soms ook te handelen. Veel ideeën blijven zo ideeën en worden half of niet verder uitgewerkt. In de Talentgroep gaan we aan de slag met onderzoek/ontwikkelopdrachten en thema’s die kinderen zelf aandragen en uitwerken. Het leren werken komt hierbij ook aanbod.

Lees verder

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *