Begeleiding

“Als je leert omgaan met al je kwaliteiten en talenten dan ligt de wereld voor je open….”

Soms gaat het niet zoals het zou moeten gaan. Net als volwassenen kunnen kinderen ook in de knoop raken met hun eigen gedachten en gevoelens. Als ouder merk je vaak aan kleine dingen dat er ‘iets’ aan de hand is. ‘Het loopt gewoon niet lekker’. Maar waar nu precies het probleem zit, daar is als ouder lastig achter te komen. Kinderen laten emoties of gedrag zien waar je je als ouder zorgen over maakt. Een kind kan bijvoorbeeld angstig zijn of moeite hebben met onverwachte gebeurtenissen. Of je kind geeft aan zich niet goed te kunnen concentreren of dat het moeite heeft zijn school- en huiswerk te organiseren en te maken.  Ook kun je merken dat je kind  slecht slaapt, zich steeds vermoeider voelt en zich daar ook naar gedraagt. Zelfs lichamelijke klachten zoals hoofdpijn en buikpijn zijn soms moeilijk te verklaren als ouder en/of huisarts.

Bij Praktijk PIO kunnen met de juiste aandacht en aanpak de klachten die te maken hebben met de sociaal-emotionele ontwikkeling en /of het leren , verminderen of  weggaan.

Kinderen
Samen met het kind wordt gekeken waar het tegen aanloopt en wat het graag zelf anders wilt zien. Als duidelijk is waar het kind aan wilt werken gaan we aan de slag. Dit kan op verschillende manieren waarbij het oplossinggericht werken centraal staat.

Lees meer>>

Ouders

Ouders  worden sterk betrokken bij de begeleiding die zij voor hun kind vragen. Er vindt in eerste instantie altijd een intake plaats met de ouder(s) zonder het betreffende kind. Daarin wordt onder andere besproken welke vorm van begeleiding wenselijk is. Onafhankelijk van het type begeleiding vindt er na twee bijeenkomsten met het kind een consult met de ouder plaats. Dit consult kan zijn in de vorm van tussenevalutie maar ook in de vorm van ouderbegeleiding. De ouder en/of verzorger is vrij om te kiezen tijdens de begeleiding van hun zoon of dochter aanwezig te zijn. 

 Leerkrachten
Leerkrachten in het basisonderwijs lopen soms aan tegen belemmeringen die zij ervaren in het begeleiden van het individuele kind als de groep kinderen. Praktijk Pio gaat samen met de leerkracht op zoek naar de mogelijkheden die er zijn om nog beter in te kunnen spelen op de behoeften van het kind of de groep.

Lees meer >>